">

อัพเดทกฎหมายภาษีอากรใหม่ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด 13 มิ.ย. 2561 11:59:33 น. เข้าชม 98 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ :

   เรียน หลักสูตรละ 2 วัน อัตราค่าบริการ  เรียนเวลา 09.00 - 16.30 น.  
พิเศษ 5,885 บาทจากราคาปกติ 6,420 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 (ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )
 
ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง
1.   ลงทะเบียนที่ www.DNSMT.com    
2.   ชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง ตามบัญชีด้านล่างค่ะ
3.   Fax หลักฐานการชำระ Pay in หรือ Slip มาที่ F:02-320-2292 หรือส่งมาทาง E-mail:support@dnsmt.com 
4.   การสำรองที่นั่งของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ Pay in และโทรยืนยันกลับมายังท่านค่ะ   
ชื่อบัญชี    บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
ธนาคาร    กสิกรไทย  
สาขา       แม็กซ์แวลู พัฒนาการ  
ประเภท    ออมทรัพย์
เลขที่       081-2-75104-2
  
 หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ   ดูรายละเอียด คลิ๊ก  www.dnsmt.com   
•    การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ)  Complete Accounting Program  สำหรับธุรกิจซื้อมา ขายไป (CPD)
•    การบัญชีต้นทุนผลิต (ภาคปฏิบัติ)Cost  Accounting Program (CPD)
•    การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนอในเชิงบริหาร (ภาคปฏิบัติ)(CPD)
•    การบัญชีและภาษีเบื้อต้น (ภาคปฏิบัติ)
•   เจาะลึก ประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  (CPD)
•   การวางแผนสวัสดิการพนักงาน กับพรบ.ประกันชีวิต ให้ถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี  (CPD)
•   หลักสูตรพิเศษ (สอนส่วนตัว)  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นการส่วนตัว เฉพาะเรื่องที่ต้องการทรา
•   การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)  (CPD)
•   เทคนิคการอ่านงบการเงินให้เข้าใจ (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารมือใหม่ (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
•   การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
•     การวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง
•     การใช้สูตร และฟังค์ชั่น Excel เพื่อการใช้งาน Advanced Excel
•   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชี English Business Accounting
•   แผนธุรกิจ (Business plan) เพื่อวิเคราะห์โครงการลงทุน(Finance)(ภาคปฏิบัติ)
 
หัวข้ออบรม
วันที่ 1
- การจ่ายมัดจำแบบไหนที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือ ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
- อะไรบ้างที่ได้รับยกเว้น การหัก ณ ที่จ่าย
- ข้อกฎหมาย Update “ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ควรทราบ”
- ข้อควรระวัง และ ความผิด กรณีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิดพลาด
- วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีออกให้ตลอดไป ภาษีออกให้ครั้งเดียว, การกรอกแบบฟอร์มหัก ณ ที่ 
   จ่าย การลงวันที่อย่างถูกต้อง และ ข้อควรระวัง ในการเป็นรายได้และรายจ่าย บริษัทได้หรือไม่ อย่างไร?
- การหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนเงินไปต่างประเทศอย่างไรจึงจะถูกต้อง
- ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแบบ ภงด 1,3,53 ภงด 1ก, ภงด 54,92 ,ภงด 2ก การหัก ณ ที่จ่ายอย่างถูก
   ต้องการส่งเสริมการขาย
- Update กฎหมายล่าสุด: ภาษีบุคคลธรรมดา
- อะไรบ้างที่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของบุคคลธรรมดา
- Update กฎหมายล่าสุดในเรื่องอัตราภาษีการหักลดหย่อน
- สามีภรรยาแยกยื่นได้สิทธิ์ ทางภาษีอย่างไรบ้าง
- ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับ แบบ ภงด 91 , 94 , 90
- การเสียภาษีบุคคลธรรมดา ในนามร้านค้า ต้องจัดทำรายงานอย่างไรจึงจะถูกต้อง
  ตัวอย่างการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
-ถาม – ตอบ
 
วันที่ 2
- Update กฎหมายล่าสุด – ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กฎหมายใหม่การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย การจัดทำใบกำกับ, ใบลดหนี้, เพิ่มหนี้ 
- ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรบ้าง
- ประเด็นที่ควรระวัง และ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การนำสินค้าหรือสินทรัพย์ไปบริจาค ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
- ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
- ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการยื่นแบบ ภพ. 30 
- ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการยื่นแบบ ภพ. 36
- โทษและความผิดกรณียื่นผิดพลาดหรือไม่ได้ยื่นแบบ
- สรุป
- Update กฎหมายล่าสุด : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด
- Update กฎหมายที่เกี่ยวกับ การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
- สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มักพบเจอ
  รายได้ประเภทใดบ้างที่ได้รับยกเว้นการเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
  สรุปรายจ่ายต้องห้าม : รายจ่ายใดบ้างที่สรรพากรไม่ให้เป็นรายจ่าย ทางภาษี แนะนำแนวทางในการจัดทำ    
  เอกสารอย่างถูกต้อง
- การเสียภาษีกลางปี (ภงด. 51)  อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยจาการประเมินจากสรรพากร
- กรณีไม่ยื่นหรือยื่นผิดพลาด มีความผิดทางกฎหมายอย่างไรบ้าง
- สรุป
- คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 
 
สนใจเช็คตารางเรียนหรือลงทะเบียน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.dnsmt.com
ติดต่อสำนักงาน 02-320-2291 หรือ 094-464-1462 หรือ support@dnsmt.com
 
สถานที่เรียน จัดอบรมโดย สถาบัน  บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
 ใกล้โรงพยาบาลวิภาราม เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
            2/11 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250
 
สถาบัน ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี
DNS MTAC Co.,Ltd
T.02-320-2291-2   Fax 02-320-2292
Moblie 094-464-1462
Email : support@dnsmt.com
www.DNSMT.com


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เรียน PN 1ปีมีหมวก จบแล้วมีงานทำ# #ผู้ช่วยหมอฟัน 1 ปี จบแล้วมีงานทำ

(สระแก้ว) - การศึกษา » เรียนพิเศษ กวดวิชา 22 ก.พ. 2561

ราคา 85,000 บาท

เข้าชม 64 ครั้ง

รับปรึกษาทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แผนธุรกิจ รายงานวิชาต่างๆ และประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS

(กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา » อื่นๆ 20 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

รับปรึกษาทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แผนธุรกิจ รายงานวิชาต่างๆ และประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS

(กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา » อื่นๆ 19 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

รับปรึกษาทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ แผนธุรกิจ รายงานวิชาต่างๆ และประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS

(กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา » อื่นๆ 18 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 3 ครั้ง

-

(กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา » อบรมสัมนา 16 ก.พ. 2561

ราคา 8,560 บาท

เข้าชม 98 ครั้ง

ราคา 5,885 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 มิ.ย. 2561
  • อัพเดทล่าสุด : 13 มิ.ย. 2561 11:59:33 น.
  • ที่อยู่ : 2/11 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 094-4641462
  • Email : support@dnsmt.com